PARKEERBELEID 2017

  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Parkeerbeleid 2017Onlangs heeft de gemeente het “Besluit uitgifte parkeervergunningen 2017” gepubliceerd, het parkeerbeleid 2017. Kijk in de bijlage voor het complete uitwerkingsbesluit.

Voor bezoekers zijn er twee type vergunningen:

  • de bezoekersvergunning (maximaal 2 aaneengesloten uren)
  • de bezoekersdagvergunning

 

 

 

De belangrijkste artikelen voor onze wijk zijn:

Artikel 1 Vergunningen voor bewoners
1. Een vergunning voor bewoners, zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid onder a van de Parkeerverordening 2016, kan voor een sector genoemd in artikel 3 worden verleend aan een bewoner die in het bevolkingsregister staat ingeschreven als bewoner van een zelfstandige woning in de desbetreffende sector. Afhankelijk van de sector worden vergunningen voor vergunninghouderplaatsen verleend of vergunningen voor parkeerapparatuur(combi-)plaatsen én vergunninghouderplaatsen.
2. Per zelfstandige woning worden maximaal twee vergunningen verstrekt. Onder een zelfstandige woning wordt verstaan een woning met een eigen keuken, douche en toilet, bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.
3. Per vergunning kunnen maximaal drie kentekens worden geregistreerd.

Artikel 8 Bezoekers(dag)vergunningen voor bewoners vergunninggebieden
1. Bezoekersvergunningen kunnen worden verstrekt aan bewoners die in het bevolkingsregister staan ingeschreven als bewoner van een zelfstandige woning in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
2. Met een bezoekersvergunning kan gedurende een aaneengesloten periode van 2 uur worden geparkeerd op de vergunninghouderplaatsen in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
Er mogen maximaal 2 bezoekersvergunningen tegelijkertijd worden gebruikt (dus maximaal 4 uur parkeren).
3. Bezoekersdagvergunningen kunnen worden verstrekt aan bewoners die in het bevolkingsregister staan ingeschreven als bewoner van een zelfstandige woning in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
4. Met een bezoekersdagvergunning kan gedurende de hele dag geparkeerd worden op de vergunninghouderplaatsen in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
5. Een bezoekers(dag)vergunning wordt afgegeven in de vorm van kraskaarten per set van 12 stuks(bezoekersvergunning) en 6 stuks (bezoekersdagvergunning).
6. Per zelfstandige woning worden per kwartaal voor maximaal 96 parkeeruren aan bezoekers(dag)ver-gunningen verstrekt. Een bezoekersvergunning geldt hierbij als 2 parkeeruren en een bezoekersdagvergunning als 8 parkeeruren.
7. De bezoekers(dag)vergunning dient bij aanvang van het parkeren volledig te worden ingevuld c.q.alle relevante gegevens dienen te worden aangekrast, teneinde als geldig parkeerbewijs te kunnen dienen.
8. Op het gebruik van de bezoekers(dag)vergunning zijn de op de kaart aangegeven gebruiksregels van toepassing.

Artikel 9 Bezoekers(dag)vergunningen voor mantelzorgers vergunninggebieden
1. Bezoekersvergunningen voor mantelzorgers kunnen worden verstrekt aan een bewoner die in het bevolkingsregister staat ingeschreven als bewoner van een zelfstandige woning in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
2. Met een bezoekersvergunning voor mantelzorgers kan gedurende een aaneengesloten periode van 2 uur worden geparkeerd op de vergunninghouderplaatsen in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
Er mogen maximaal 2 bezoekersvergunningen tegelijkertijd worden gebruikt (dus maximaal 4 uur parkeren).
3. Bezoekersdagvergunningen voor mantelzorgers kunnen worden verstrekt aan een bewoner die in het bevolkingsregister staat ingeschreven als bewoner van een zelfstandige woning in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
4. Met een bezoekersdagvergunning voor mantelzorgers kan gedurende de hele dag worden geparkeerd op de vergunninghouderplaatsen in de onder artikel 3 aangegeven sectoren.
5. Een bezoekers(dag)vergunning voor mantelzorgers wordt afgegeven in de vorm van kraskaarten perset van 12 stuks (bezoekersvergunningen voor mantelzorgers) en 6 stuks (bezoekersdagvergunningenvoor mantelzorgers).
6. De toetsing van de aanvraag voor bezoekers(dag)vergunning voor mantelzorgers vindt plaats aan de hand van de geregistreerde toekenning van het mantelzorgcompliment /de mantelzorgwaardering. Indien de zorgvrager principiële bezwaren heeft tegen het aanvragen van het mantelzorgcompliment/ de mantelzorgwaardering wordt er getoetst aan de hand van een door de zorgvrager te overleggen individuele motivatie.
7. Per zelfstandige woning worden per kwartaal voor maximaal 96 parkeeruren aan bezoekers(dag)ver-gunningen verstrekt. Een bezoekersvergunning voor mantelzorgers geldt hierbij als 2 parkeeruren en een bezoekersdagvergunning voor mantelzorgers als 8 parkeeruren.
8. De bezoekers(dag)vergunning dient bij aanvang van het parkeren volledig te worden ingevuld c.q.alle relevante gegevens dienen te worden aangekrast, teneinde als geldig parkeerbewijs te kunnen dienen.
9. Op het gebruik van de bezoekers(dag)vergunning zijn de op de kaart aangegeven gebruiksregels van toepassing.

Klik hier voor het complete uitwerkingsbesluit:

Besluit uitgifte parkeervergunningen 2017

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.