Sociaal Buurtteam, hulp bij zorgvragen

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam (SBT). In het Sociaal Buurtteam werken de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker Wmo- en jeugdconsulent samen. In elke buurt is hulp en ondersteuning dichtbij.

Het buurtteam bekijkt eerst of u zelf of misschien iemand in uw omgeving voor een oplossing kan zorgen. Als dit niet kan, gaan zij uw hulpvraag samen met u verder onderzoeken. Als het nodig is, schakelen zij deskundige hulp in. U krijgt één vast aanspreekpunt voor u of uw gezin, ook als er meerdere problemen spelen. In Heerlen zijn 14 buurtteams actief.

Algemene contactgegevens:

telefoonnummer: +31 (0)45 560 40 04
e-mail: info@sociaalbuurtteamheerlen.nl
bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur

Crisis

Het buurtteam is alleen op werkdagen bereikbaar. In geval van een crisis kunt u ook buiten werktijden hulp vragen:

  • Het algemeen crisisnummer is 088-0072990
  • Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, via telefoonnummer 0800-2000 (gratis, 24u). Dit kan ook anoniem.
  • Bij seksueel geweld kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld, via telefoonnummer 0800-0188 (gratis, 24u)
  • Bij levensbedreigende situaties belt u de politie op telefoonnummer: 112.

Inloopuren

Een aantal buurtteams hebben ook een inloopuur op locatie.

Vragen of klachten over de geboden hulp of ondersteuning?

Heeft uw kind of u als ouder vragen, klachten en/of problemen over geboden jeugdhulp of de ondersteuning door het Sociaal Buurtteam? Dan kunt u, in het kader van de Jeugdwet, ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van akj.nl. Of neem contact op met de vertrouwenspersonen jeugd via telefoonnummer: 088-555 10 00 of e-mail: info@akj.nl.