Informatie buurtsteun

Zoals u al in eerdere Lindeveldkoeriers heeft kunnen lezen, is een aantal buurtbewoners met elkaar in gesprek over hoe we de onderlinge contacten in onze buurt verder kunnen bevorderen. Om elkaar beter te leren kennen, om aandacht voor elkaar te hebben bij bijzondere gebeurtenissen en om elkaar te steunen als daar vanwege omstandigheden behoefte aan is. Nu is onze wijk weliswaar niet zo heel groot (300 adressen), maar toch nog wel van een zodanige omvang dat het onmogelijk is om elkaar allemaal te kennen of om te zien als er ergens iets aan de hand is waar ondersteuning bij nodig zou kunnen zijn. Om die reden heeft een groep mensen het idee opgevat om, onder auspiciën van de Stichting Buurtbelangen Lindeveld, te gaan werken met Straatvertegenwoordigers. Dit zijn mensen die in hun directe omgeving een oogje in het zeil houden, een attentie aanbieden bij speciale gebeurtenissen en aandacht hebben of hulp kunnen bieden als iemand daar behoefte aan heeft. De kosten die er mee gemoeid zijn worden betaald uit het budget van de Stichting Buurtbelangen Lindeveld. In grote lijnen zullen de straatvertegenwoordigers zich bezig houden met:

Attentie

Aanbieden van een attentie of kaartje in geval van: nieuwe bewoners, geboorte, overlijden en een kerstattentie voor de alleroudsten in de wijk. 

Welzijn

Aandacht te hebben voor het wel en wee van de buurtbewoners en hen vrijblijvend benaderen als het idee bestaat dat iemand misschien ondersteuning kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, vervoer, de hond uitlaten, een praatje maken. Er zullen goede afspraken worden gemaakt met andere instanties als bijvoorbeeld het Sociaal Buurtteam van Alcander om ervoor te zorgen dat er ook professionele ondersteuning is als dat wenselijk zou zijn. 

Veiligheid

Signaleren van calamiteiten als vernielingen, drugsoverlast of zaken in de openbare ruimte die onderhoud of vervanging vergen. 

Maar het blijft natuurlijk belangrijk dat iedere bewoner hierbij zijn eigen ogen open houdt en zaken ook direct zelf bij de Gemeente meldt. Dat kan bij:

• Gemeente app Heerlen (te downloaden op uw mobiele apparaat)

• Via een formulier op de website van de gemeente Heerlen

• Wijkagent Ingrid Koolen via telefoonnummer 0900 8844

• Telefonisch meldpunt Openbare Ruimte en Overlast via 14045