Wat doet buurtsteun?

Wat doet buurtsteun? Het komende jaar zal samen met de straatvertegenwoordigers worden gezocht naar hoe we precies gaan werken. Ook het antwoord op de vraag over welke vormen van steun er nu precies geleverd kunnen worden, zal dan duidelijker moeten worden. Als u daar ideeën over heeft, laat het a.u.b. horen. In ieder geval kunt […]

Lees meer

Veiligheid in de wijk

Tijdens de bijeenkomsten die we (red. Buurtsteun) hadden was veiligheid in de wijk een veel terugkerend thema. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij als bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vandalisme, verkeersoverlast. Ook de relatie met de wijkagent werd veelvuldig genoemd. Al deze onderwerpen kunnen alleen maar worden aangepakt in relatie met politie en Gemeente. De Gemeente Heerlen is bezig met […]

Lees meer

Straatvertegenwoordigers

Sociale activiteiten spelen zich af in de intieme omgeving van mensen, de directe buren of mensen die je ergens van kent. Als je op wijkniveau de sociale contacten wil verbeteren, lijkt het goed om dat op een zo laag mogelijk niveau te stimuleren. Dat wil dus zeggen het niveau van de straat of zelfs een […]

Lees meer

Buurtsteun

Tijdens het kabinet Rutte 2 is besloten om een aantal zorgtaken over te hevelen naar de Gemeenten. Hier zou maatwerk geleverd kunnen worden. Tegelijkertijd kregen de gemeenten minder geld om deze taken uit te voe ren. In de aanloop van deze plannen werd het woord participatie maatschappij gelanceerd wat betekende dat de overheid niet meer […]

Lees meer