Veiligheid in de wijk

Tijdens de bijeenkomsten die we (red. Buurtsteun) hadden was veiligheid in de wijk een veel terugkerend thema. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij als bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vandalisme, verkeersoverlast. Ook de relatie met de wijkagent werd veelvuldig genoemd. Al deze onderwerpen kunnen alleen maar worden aangepakt in relatie met politie en Gemeente. De Gemeente Heerlen is bezig met […]

Meer lezen

Buurtsteun

Tijdens het kabinet Rutte 2 is besloten om een aantal zorgtaken over te hevelen naar de Gemeenten. Hier zou maatwerk geleverd kunnen worden. Tegelijkertijd kregen de gemeenten minder geld om deze taken uit te voe ren. In de aanloop van deze plannen werd het woord participatie maatschappij gelanceerd wat betekende dat de overheid niet meer […]

Meer lezen