WAT DOET BUURTSTEUN?

Wat doet buurtsteun? Het komende jaar zal samen met de straatvertegenwoordigers worden gezocht naar hoe we precies gaan werken. Ook het antwoord op de vraag over welke vormen van steun…

0 Reacties

Veiligheid in de wijk

Tijdens de bijeenkomsten die we (red. Buurtsteun) hadden was veiligheid in de wijk een veel terugkerend thema. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij als bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vandalisme, verkeersoverlast. Ook de relatie…

0 Reacties

Straatvertegenwoordigers

Sociale activiteiten spelen zich af in de intieme omgeving van mensen, de directe buren of mensen die je ergens van kent. Als je op wijkniveau de sociale contacten wil verbeteren,…

0 Reacties

Buurtsteun

Tijdens het kabinet Rutte 2 is besloten om een aantal zorgtaken over te hevelen naar de Gemeenten. Hier zou maatwerk geleverd kunnen worden. Tegelijkertijd kregen de gemeenten minder geld om…

0 Reacties