Straatvertegenwoordigers

Sociale activiteiten spelen zich af in de intieme omgeving van mensen, de directe buren of mensen die je ergens van kent. Als je op wijkniveau de sociale contacten wil verbeteren, lijkt het goed om dat op een zo laag mogelijk niveau te stimuleren. Dat wil dus zeggen het niveau van de straat of zelfs een deel van de straat. Om die contacten te bevorderen is er nagedacht over het in het leven roepen van straatvertegenwoordigers, die in hun directe nabijheid een aantal activiteiten voor hun rekening willen nemen, zoals bijvoorbeeld:

• Verwelkomen van nieuwe bewoners,

• het signaleren van overlijden en geboorte en daar dan aandacht aan besteden middels een attentie, kaartje of gesprek

• Signaleren van misstanden (verkeer, onderhoud straat en groen, overlastsituaties) en daar dan actie op te ondernemen richting gemeente of wijkagent of anders

• Voelsprieten uit steken voor mensen in de nabijheid die op de een of andere manier hulp of zorg nodig hebben en daar dan iemand voor inschakelen (vrijwilliger of professioneel)

Een aantal mensen heeft zich al gemeld om één of meer van deze rollen voor hun (deel van de) straat waar te nemen. Hartstikke mooi. Maar we zoeken nog meer mensen. U kunt zich ook melden voor een van deze taken, niet iedere straatvertegenwoordiger hoeft hetzelfde takenpakket te hebben. Op 1 november organiseren we een bijeenkomst waarin we met de belangstellenden voor deze rollen in gesprek willen gaan over hoe die rollen verder te concretiseren. In ieder geval zal er aandacht voor zijn dat deze straatvertegenwoordigers in hun taak begeleid worden en – waar nodig – ondersteund worden (financieel, kennis opdoen van het gemeentelijk en professioneel netwerk, ….) . Ook zullen er regelmatig bijeenkomsten van de straatvertegenwoordigers onderling worden georganiseerd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.