Lindeveld vanuit de luchtDe Stichting Buurtbelangen Lindeveld is opgericht in 1996 met als voornaamste doel om de toenmalige overlast van drugshandel en verloederde panden te bestrijden. Hoewel deze zaken nog steeds aandacht vragen is in de loop van de tijd een bredere doelstelling geformuleerd, nl.: “het bevorderen van het leefklimaat en de sociale contacten in de wijk”.De Stichting hanteert het uitgangspunt dat het bestuur actie onderneemt in zaken die de hele wijk aan gaan (overlast, hondenpoep, parkeren, parkonderhoud, verloedering, ….) en dat bij meer lokale aangelegenheden (verbouwing APG, plannen rond binnenterrein Oude Lindestraat, onderhoudsproblemen in een straat, …) er commissies van direct betrokken bewoners worden gevormd. Deze laatste wil het bestuur uiteraard, waar nodig, faciliteren met geld of met bestuurlijk advies. Meestal maakt een van de bestuursleden ook deel uit van zo’n commissie.
Daarnaast wordt er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd. Met name zijn te noemen: Pleinfeest in de zomer, Pleinconcert in het voorjaar, Kerstattentie voor 75+’ers, Sinterklaasviering, Nieuwjaarsborrel.
Om al deze activiteiten efficiënt te kunnen verrichten, is er actief contact met veel personen en afdelingen van de Gemeente Heerlen.
 
De Gemeente Heerlen stimuleert wijkgericht werken. Elk van de wijkverenigingen heeft bij de Gemeente een vast contactpersoon, de wijkcontactambtenaar.
De Gemeente Heerlen subsidieert de wijkverenigingen met een jaarlijks bedrag.
Die subsidie wordt in ons geval toegekend aan 3 wijken tegelijk: Lindeveld, Tempsplein/Nobelstraat en Jaargetijdenbuurt. Om deze subsidie te verdelen is er een aparte stichting opgericht: Questor. Deze doet in de praktijk niet veel meer dan het verdelen van de gemeentelijke subsidie onder de drie wijkverenigingen, hoewel er ook goede betrekkingen over andere zaken zijn. Maar in de praktijk blijken deze wijken teveel hun eigen problematiek te hebben en te ver uit elkaar te liggen om echt inhoudelijk dingen samen te doen.
Jaarlijks ontvangt elk van de wijken op deze manier ongeveer € 3.000. Dat is vooralsnog voldoende om de activiteiten te ondernemen, die we willen.