Veiligheid in de wijk

Tijdens de bijeenkomsten die we (red. Buurtsteun) hadden was veiligheid in de wijk een veel terugkerend thema. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij als bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vandalisme, verkeersoverlast. Ook de relatie met de wijkagent werd veelvuldig genoemd. Al deze onderwerpen kunnen alleen maar worden aangepakt in relatie met politie en Gemeente. De Gemeente Heerlen is bezig met […]

Meer lezen