Veiligheid in de wijk

Tijdens de bijeenkomsten die we (red. Buurtsteun) hadden was veiligheid in de wijk een veel terugkerend thema. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij als bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vandalisme, verkeersoverlast. Ook de relatie…

0 Reacties

Parkeerbeleid

De Gemeente Heerlen is al jaren bezig met de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. Bij het redigeren van dit stukje viel er een brief van de Gemeente in de brievenbus, waarin…

0 Reacties

Straatvertegenwoordigers

Sociale activiteiten spelen zich af in de intieme omgeving van mensen, de directe buren of mensen die je ergens van kent. Als je op wijkniveau de sociale contacten wil verbeteren,…

0 Reacties

Stolpersteine op het Hesselleplein

Twee weken geleden zijn er 6 Stolpersteine geplaatst op het Hesselleplein. Zes blinkende Steine voor de Joodse familie Schönthal die al in 1930 vanuit Duitsland naar Nederland verhuisde. In 1942…

0 Reacties

Buurtsteun

Tijdens het kabinet Rutte 2 is besloten om een aantal zorgtaken over te hevelen naar de Gemeenten. Hier zou maatwerk geleverd kunnen worden. Tegelijkertijd kregen de gemeenten minder geld om…

0 Reacties